Biblioteka

19 Sty

Reakcje organów ścigania w związku ze strajkami przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K1/20

Opis spraw, dotyczące przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania dokonanych […]

15 Sty

Refleksje nad art. 927 § 2 Kodeksu cywilnego

Przedmiotem niniejszego tekstu są normy zawarte w przepisie art. […]

11 Sty

Refleksje nad art. 446[1] Kodeksu cywilnego

Art. 4461 Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia […]

5 Sty

Refleksje nad art. 182 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

Art. 182 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Dla dziecka poczętego, […]

21 Gru

Zarys treści art. 256 § 1 Kodeksu karnego

§1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój […]

20 Gru

ANTYCHRYSTIANIZM A ORGANY PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI

RAPORT STOWARZYSZENIA FIDEI DEFENSOR Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WOBEC PRZESTĘPSTW […]

17 Gru

Przepisy Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle wydarzeń Grudnia’70 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w […]

10 Gru

Zarys treści art. 119 § 1 Kodeksu karnego

„Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób […]

25 Lis

RAPORT: INSTRUMENTALNE WYKORZYSTANIE MOWY NIENAWIŚCI

RAPORT: INSTRUMENTALNE WYKORZYSTANIE MOWY NIENAWIŚCI W REALIZACJ POSTULATÓW RADYKALNYCH […]

23 Lis

Syndrom poaborcyjny – jakie są następstwa dokonania aborcji?

Jednym z wyjątkowych momentów w życiu człowieka jest wiadomość […]