Centrum Fidei Defensor

Jak pomagamy?

Stowarzyszenie Fidei Defensor prowadzi w Szczecinie Centrum przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania "Fidei Defensor".

Zachęcamy osoby, które same doświadczyły lub były świadkami przestępstw lub dyskryminacji ze względu na wolność sumienia i wyznania do kontaktu z naszą organizacją. W przypadku prowadzonych postępowań przez organy ścigania, a także w sądach, interweniujemy jako organizacja społeczna i udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym. Monitorujemy także wszelkie przypadki przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania. Nasze działania dotyczą zarówno przestępczości związanej z uszkodzeniem mienia np. świątyń, niszczeniem symboli religijnych, atakami personalnymi na osoby duchowne, naruszeniami skierowanymi na osoby wykonujące praktyki religijne.

Zadania Centrum:

- przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania

- monitorowanie naruszeń dotyczących ingerencji władz publicznych w zakresie ujawniania światopoglądu, wyznania, przekonań religijnych, jak też naruszeń praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnego z własnymi przekonaniami

 

- propagowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych

- prowadzenie akcji informacyjnych w Internecie oraz w przestrzeni publicznej

- organizacja konferencji, seminariów, spotkań, wydarzeń publicznych

- działania zapewniające ochronę prawną osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania