O nas

O Fidei Defensor

Stowarzyszenie Fidei Defensor (dawniej Stowarzyszenie Nowy Koliber) jest organizacją pozarządową, która od 2012 roku prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępności do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze pomocy prawnej pro bono a także w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsięwzięcia związane z zapobieganiem przestępczości.

home
home

Do najważniejszych celów organizacji należy:

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej, życiu społecznym oraz w działalności organów państwowych oraz samorządowych duchowego dziedzictwa Narodu Polskiego, wielowiekowej kultury polskiej oraz wartości chrześcijańskich.

 
 

- Działania służące zapobieganiu naruszeń wolności i swobody wyznania.

- Działania służące zapobieganiu dyskryminacji lub prześladowaniu chrześcijan ze względu na wyznanie i wyznawane wartości.

- Działalność na rzecz poszerzania świadomości prawnej obywateli, nabywania wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz umiejętności ich stosowania.

 
 

- Działalność polegająca na udzielaniu pomocy prawnej pro bono.

- Udzielanie pomocy, w tym zwłaszcza pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, materialnej i organizacyjnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.