Zobacz nad czym pracujemy

Aktualności

5 Sty

Refleksje nad art. 182 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

Art. 182 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Dla dziecka poczętego, […]

21 Gru

Zarys treści art. 256 § 1 Kodeksu karnego

§1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój […]

10 Gru

Zarys treści art. 119 § 1 Kodeksu karnego

„Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób […]

Misja Fidei Defensor

Stowarzyszenie Fidei Defensor (dawniej Stowarzyszenie Nowy Koliber) jest organizacją pozarządową która od 2012 roku prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępności do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze pomocy prawnej pro bono a także w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsięwzięcia związane z zapobieganiem przestępczości.

Pomoc prawna

Zachęcamy osoby które same doświadczyły lub były świadkami przestępstw lub dyskryminacji ze względu na wolność sumienia i wyznania do kontaktu z naszą organizacją. W przypadku prowadzonych postępowań przez organy ścigania, a także w sądach, interweniujemy jako organizacja społeczna i udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym. Monitorujemy także wszelkie przypadki przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania. Nasze działania dotyczą zarówno przestępczości związanej z uszkodzeniem mienia np. świątyń, niszczeniem symboli religijnych, atakami personalnymi na osoby duchowne, naruszeniami skierowanymi na osoby wykonujące praktyki religijne.

Chcesz wesprzeć nasze działania?

Poszukujemy wolontariuszy